695 views

The Mandylion
Alena Zolotukhina

About work

Темпера

About the artist Alena Zolotukhina